VIP obchod

VIP ma vyhody.


VIP je síce možné kúpiť cez SMS, no odporúčame ho kúpiť za tokeny, je to takmer dvakrát výhodnejšie. Tokeny sú naša prémiová mena na serveri ZenZone. Dajú sa získať z hlasovania (Šanca 3%). Pokiaľ ti to ale nestačí, môžeš si ich zakúpiť tu. Formáty prémiových SMS nájdeš na serveri pomocou príkazu /vip

Získať tokeny

VIP

Výhody:

 • Dostaneš Prefix VIP
 • Môžeš ľubovolne lietať po celej mape pomocou /fly
 • Každých 28 dní si aktivuj /kit vip a získaj fajné veci zdarma.
 • S VIP Leveluješ práce o 20% rýchlejšie
 • Môžeš si meniť farbu chatu pomocou /farby
 • Každých 30 minút sa nasýť pomocou /feed
 • Môžeš si vytvoriť až 4 resky o veľkosti 51x51 (hráč len 3)
 • Môžeš si nastaviť home na 3 miestach naraz
 • Kdekoľvek použi virtuálny Crafting Table /craft
 • Nasaď si akýkoľvek item na hlavu pomocou /hat
 • Pripoj sa bez čakania, a to aj na plný server
Cena za VIP na 30 dní je 30 Tokenov

VIP+

Výhody:

 • Použi /disenchant a získaj Enchanty z Itemu v ruke
 • Každých 28 dní si aktivuj /kit vip+ a získaj veci zdarma
 • Môžeš sa zamestnať až v 3 povolaniach narat (VIP len v 2)
 • Z každej práce získavaš o 20% viac Money a XP
 • Môžeš si vytvoriť 4 rezidencie o veľkosti 76x76 (VIP len 51x51)
 • Kedykoľvek si otvor svoju virtuálnu Ender Chest /ec
 • Môžeš sa uzdraviť každých 30 minút pomocou /heal
 • Môžeš si nastaviť home na 3 miestach naraz
 • Získaj svoju hlavu pomocou /skull
 • Dostaneš Prefix VIP+ a všetky výhody ranku VIP
Cena VIP+ na 30 dní je 50 Tokenov

ExtraVIP

Výhody:

 • Ako ExtraVIP nestrácaš Itemy ani XP po smrti
 • Kedykoľvek si oprav Item, ktorý držíš v ruke pomocou /repair
 • Môžeš si vytvoriť vlastný Warp pomocou /setwarp
 • Každých 28 dní si vyzdvihni /kit evip a získaj cool veci zdarma
 • Môžeš sa zamestnať až v 4 povolaniach naraz (VIP+ len v 3)
 • Ako EVIP získavaš z každej práce o 25% viac Money a XP
 • Môžeš si vytvoriť až 4 rezidencie o veľkosti 101x101 (VIP+ len 76x76)
 • Môžeš si nastaviť home až na 7 miestach naraz
 • Môžeš si nastaviť svoj originálny nickname pomocou /nickname
 • Premeň svoj výzor pomocou /particles
 • Dostaneš Prefix EVIP a všetky výhody ranku VIP+
Cena ExtraVIP na 30 dní je 100 Tokenov

Premium

Výhody:

 • Môžeš si kdekoľvek aktivovať efekt z beaconu pomocou /beacon
 • Môžeš vykopať spawnery so Silk Touchom
 • Môžeš si opraviť všetky poškodené itemy v inventári pomocou /repairall
 • Môžeš sa zamestnať až v 5 povolaniach naraz (EVIP len v 4)
 • Z každej práce získavaš o 35% viac money a XP (EVIP len 25%)
 • Môžeš si vytvoriť až 5 rezidencií o veľkosti 101x101 (EVIP len 4)
 • Môžeš si nastaviť home až na 9 miestach naraz
 • Každých 28 dní si aktivuj /kit premium a získaj veci zdarma
 • Môžeš si vytvoriť vlastný ohňostroj s Firework Creatorom /fwc
 • Dostaneš Prefix Premium a všetky výhody ranku ExtraVIP
Cena ExtraVIP na 30 dní je 200 Tokenov